13 червня 2024 року
37400, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Гребінка, пров. Олексія Припутня, буд. 1, e-mail: 13956272@mail.gov.ua
Головне меню
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 63
візитів сьогодні:
візитів всього: 172944
Ми в соціальних мережах
Кол-центр АТ "Полтаваобленерго"
Корисні посилання
Запобігання домашньому насильству
Актуальні гранти
Свята та події
Українське ділове мовлення. Календар свят
Пошук по сайту
 

Конкурс на заміщення вакантної посади консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

 

Термін подання документів для участі у конкурсі з 03 червня 2024  року по 02 липня 2024 року ( відповідно до наказу ЦПРПП ГМР № 21 від 31.05.2024 року).

Найменування і місце знаходження закладу: Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради,  вул. Гребінки Євгена, будинок 13,  м. Гребінка,  Полтавської  області.

Найменування посади та умови оплати праці: консультант; умови оплати праці: 14 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги до консультанта Центру  відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту»:

· є громадянином України;

· вільно володіє державною мовою;

· має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);

· стаж педагогічної роботи не менше п’яти років,

· досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності,

· цифрові компетентності,

· творчий підхід до роботи.

Перелік документів для участі у конкурсі:

· заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

· автобіографія та/або резюме;

· копія паспорта громадянина України;

· копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

· копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

· мотиваційний лист, складений у довільній формі;

· згода на відеофіксацію.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Етапи проведення конкурсу:

· допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

· проведення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

· кваліфікаційного іспиту на знання Законів України з питань освіти;

· співбесіди.

Документи подаються до 02 липня 2024 року (включно)  з 09.00  до 12.00 (понеділок-п’ятниця) за адресою:  вул.Гребінки Євгена, будинок 13, Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Гребінківської міської ради.

Відповідальна особа: Боковець Людмила Іванівна, номер тел.: +380669384463, ел. пошта grcprpp@gmail.com

 

Примірний перелік питань

до письмової перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти, педагогічних новацій, планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників  тощо

 

1. Що входить до системи освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Педагогічна інтернатура – це:..  Охарактеризуйте.

4. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

5. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?

6. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

7. Що відбувається за результатами атестації педагогічних працівників?

8. На здобуття яких компетентностей спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості академічних годин  для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

9. Якими є форми заходів державного нагляду(контролю) у сфері загальної середньої освіти?

10.  Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти(ЄДЕБО)?

11.  Якою є мінімальною тривалість навчального року?

12. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4  років навчання?

13. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

14. Що містить освітня програма?

15. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

16. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

17. Хто є учасником освітнього процесу в закладах освіти?

18. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

19.  Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

20. Що означає якість освіти?

21. Яка освіта вважається спеціалізованою?

22. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

23. Хто розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

24. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

25. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

26. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

27. Хто затверджує статут закладу освіти?

28. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

29. Які основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників?

30. Спілкування, спрямоване на отримання вигоди від співрозмовника з використанням різних прийомів(лестощі, залякування, обман, демонстрація доброти) – це спілкування …

31. Приписування подібних характеристик всім членам будь-якої соціальної групи або спільності- це:

32. Виявлення розриву (відповідності) між вимогами педагогічного процесу і рівнем актуального розвитку суб’єкта становить сутність психолого-педагогічної  …

33. Провідною діяльністю для молодшого шкільного віку є …

34. Практичне заняття з вироблення конкретних психологічних умінь і навичок, технік або прийомів називається …

35. Припущення, що висувається як тимчасове на основі наявних спостережень і уточнюється наступними експериментами, називається …

36. Індивідуально-психологічні якості школяра, що визначають його успіхи в оволодінні знаннями і вміннями  в процесі навчальної діяльності, називаються…

37. Нонконформізм – модель розвитку відносин між особистістю і колективом, коли …

38. Система діяльності з відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів вирішення завдань в ході навчання (тести і практичні вправи )- це :

39. Якій з ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти (від 21 лютого2018 року №87, зі змінами) належить таке трактування: передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі?

40. Якими ознаками можна охарактеризувати педагогіку партнерства?

41.  Діяльність якої громадської організації, яка діє на території України з 2015 року, спрямована на відкритий обмін педагогічним досвідом спільноти відповідального вчительства і співпрацю за принципом «Give-Get»?

42. Інновація- це…

43. Що означає термін «універсальний дизайн у сфері освіти»?

44. Метою інтерактивного навчання є …

45. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»?

46. Що таке «інноваційна освітня діяльність»?

47. Інноваційний процес – це комплексна діяльність, яка передбачає логічний ланцюг…

48. Інновації в змісті освіти – це …

49. Який з принципів організації методичної роботи з педагогічними кадрами зумовлює використання психолого-педагогічних досягнень в педагогічній діяльності?

50. Що таке діагностування результатів навчання?

51. Що передбачає підвищення якості освіти в контексті нового Державного стандарту?

52. Сучасний стандарт освіти передбачає «горизонтальну гнучкість», що означає …

53. Яка назва нового інтегрованого курсу в початковій школі?

54. За допомогою якої програми можна підготувати буклет, бюлетень?

55. Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним стандартом базової освіти? Охарактеризувати компетентності.

56. Який складник Базового навчального плану є обов’язковим для закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності?

57. Які ролі в освітньому процесі повинен виконувати сучасний вчитель НУШ?

58. Корекція з позиції психології – це …

59. Булінг в інклюзивному середовищі – це …

60. З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?

61. Які функції та повноваження у галузі освіти у:

- засновника ЗО;

 - відділу освіти;

- цпрпп;

- директора ЗО?

62.Охарактеризувати функціонал платформ ZOOM іGoogleMeet.


Анонси подій
10 червня 2024 року

Згідно з розпорядженням міського голови № 571  від 10 червня 2024 року, 13 червня 2024 року о 1000 годині в приміщенні Гребінківської міської ради (пров. Олексія Припутня, 1) відбудеться засідання позачергової 44-ї сесії Гребінківської міської ради восьмого скликання.

Актуально
11 червня 2024 року

Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації нежитлової будівлі (клубу) за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Сотницьке, вул. Центральна, буд. 32

11 червня 2024 року

Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нерухомого майна – будівлі за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Гребінка, вул. Гребінки Євгена, буд. 9

Конкурс на заміщення вакантної посади консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради.

Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Гребінківській міській раді.

Посилання для перегляду

16 квітня 2024 року

Інформаційна довідка до проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію Березівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  Гребінківської міської ради та Рудківської гімназії Гребінківської міської ради».

16 квітня 2024 року

Інформаційне повідомлення про проведення громадських обговорень проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію Березівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської міської ради та Рудківської гімназії Гребінківської міської ради».

Тарифи з 01.05.2024 року КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» на управління та обслуговування багатоквартирних будинків у м. Гребінка...

Запрошуємо до Робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Гребінківської міської територіальної громади.

Для громадських слухань надається проєкт “Внесення змін до Детального плану території, обмеженої провулком Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської області”.

До відома платників податків!

Відповідно до Закону України від 16 січня 2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» на території Гребінківської міської ради ставки місцевих податків і зборів на 2024 рік залишились без змін. 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до Детального плану території, обмеженої провулком Пирятинським та залізничними коліями в м. Гребінка Полтавської області».

До відома керівників установ, організацій, комунальних підприємств та всіх зацікавлених сторін громади

Полтавською обласною військовою адміністрацією розробляється Програма комплексного відновлення території Полтавської області. Пропозиції до Програми надсилати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на електрону адресу: grebinka16-rada@ukr.net.

Карта фонду захисних споруд цивільного захисту.

Контакти осіб, відповідальних за проведення моніторингу, інформування та надання інформації щодо реалізації державних та міжнародних програм підтримки бізнесу.

Рішення 32 сесії 8 скликання Гребінківської міської ради від 27.04.2023р. №2066 "Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки"

11 квітня 2023 року

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію закладів загальної середньої освіти Гребінківської міської ради»

11 квітня 2023 року

Інформаційна довідка до проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію закладів загальної середньої освіти Гребінківської міської ради»

Контакти Головного управління національної сервісної служби України в Полтавській області.

Рекомендації населенню щодо дій в зонах з підвищеною небезпекою перебування, а також зонах з відносно безпечним перебуванням. 

Інформація про укриття населення Гребінківської міської територіальної громади та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Про запобігання можливим терористичним актам, актам незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту та недопущення накладання сторонніх предметів на залізничну колію.

4 листопада 2021 року

У відповідності до внесених змін  Постановою  КМУ №1022 від 08.09.2021 року  до Постанови КМУ  №830 від  21 серпня 2019 року  «Про правила надання послуг з постачання  теплової енергії»  у частині зміни договірних відносин  між надавачем послуг та споживачем ТОВ «КП ТЕПЛО» надає типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії та заяву приєднання до договору.

28 жовтня 2021 року

На виконання вимог Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»...

11 серпня 2021 року

Держпраці звертається до роботодавців, суб`єктів господарювання та громадян Полтавщини.

30 вересня 2020 року

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта рішення Гребінківської міської ради Полтавської області «Про затвердження Положення про оренду майна Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна».

Інформація про Лубенський районний сектор №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області.

На військову службу за контрактом у Збройні Сили України запрошуються громадяни України, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, віком від 20 до 45 років і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.


© 2024 Гребінківська міська рада Powered By AMCMS v5.0 (0.178086 sec.)