29 травня 2023 року
37400, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Гребінка, пров. Олексія Припутня, буд. 1, e-mail: 13956272@mail.gov.ua
Головне меню
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 9
візитів сьогодні: 291
візитів всього: 164864
Ми в соціальних мережах
Кол-центр АТ "Полтаваобленерго"
Корисні посилання
Запобігання домашньому насильству
Актуальні гранти
Свята та події
Українське ділове мовлення. Календар свят
Пошук по сайту
 
5 травня 2023 року

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, у яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

1.  Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: виконавчий комітет Гребінківської міської ради Полтавської області, код ЄДРПОУ 04057406, адреса: вул. Олексія Припутня, 1, м. Гребінка Лубенського району Полтавської області.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Рябека Лариса Олександрівна, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Гребінківської міської ради, тел. 0535991680.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку – максимально 35 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) - максимально 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу - максимально 20 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - максимально 15 балів.

         4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі його учасники подають до виконавчого комітету Гребінківської міської ради заяву у якій зазначають:

- фізичні особи–підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи–підприємця).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів, складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача (з підтверджуючими документами на право перекладу) та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності).

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності).

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом»,  «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки (за наявності).

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

1) Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, який включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку (в тому числі податок на додану вартість, якщо управитель є його платником), винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку  (розрахунок вартості повинен бути проведений за кожною складовою витрат Обов’язкового переліку на кожний багатоквартирний будинок окремо). Розрахунок ціни має відповідати встановленим нормативам для надання своєчасної та якісної послуги;

2) Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка у довільній формі  про наявність обладнання та матеріально-технічної бази мінімально необхідної, для надання послуги з управління багатоквартирним будинком у комплексі, із зазначенням місцезнаходження, переліку основних засобів його рівня зносу та року випуску. У разі залучення майна на підставі будь-якого правочину (оренда, користування, тощо) учасником надаються підтверджуючі документи. Строк користування зазначеним майном не може бути меншим одного року.

3)Учасником надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені до надання послуги з управління багатоквартирних житлових будинків (у т.ч. слюсарі, сантехники, двірники та ін.) з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). У разі залучення працівників суб’єктів господарювання на договірних засадах учасником надаються копії відповідних підтверджуючих документів (угоди, накази, трудові книжки);

4) Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а) фінансова звітність ( баланс та звіт про фінансові результати форма №1 та №2) суб'єкта господарювання за попередній календарний рік (копії фінансової звітності подаються за попередній звітний період, який наступив на момент подання пропозиції);

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

5) відомості щодо досвіду роботи (у довільній формі) з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій засвідчених належним чином підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо)).

6) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: витягом з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства

7) Лист-згода на обробку персональних даних.

8) Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об’єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись  16.05.2023 року   з 10.00 до 13.00 години.

6. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по об’єкту конкурсу становить 537980 грн.

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі – відсутні.

7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються особисто, або поштовим відправленням з повідомленням та описом вкладення за адресою: вул. Олексія Припутня, буд. 1, м. Гребінка Лубенського району Полтавської області.

Кінцевий строк подання пропозицій 17.00 год. 8.06.2023.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 09.06.2023. о 14.00 годині у приміщенні Гребінківської міської ради за адресою: пров. Олексія Припутня, буд. 1, м. Гребінка Лубенського району Полтавської області.

 

                                           Виконавчий комітет Гребінківської міської ради


Актуально

Контакти осіб, відповідальних за проведення моніторингу, інформування та надання інформації щодо реалізації державних та міжнародних програм підтримки бізнесу.

5 травня 2023 року

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, у яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Рішення 32 сесії 8 скликання Гребінківської міської ради від 27.04.2023р. №2066 "Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки"

Рішенням виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 24.01. 2023 року № 6 «Про встановлення комунальному підприємству «Мар’янівське, 1» тарифу на послугу водопостачання» встановлено тариф на водопостачання.

11 квітня 2023 року

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію закладів загальної середньої освіти Гребінківської міської ради»

11 квітня 2023 року

Інформаційна довідка до проєкту рішення сесії Гребінківської міської ради «Про ліквідацію закладів загальної середньої освіти Гребінківської міської ради»

Телефон колцентра Гребінківської дільниці Лубенської об'єднаної філії АТ Полтаваобленерго 066-8500032

29 листопада 2022 року

Повідомлення щодо встановлення тарифів на послугу водопостачання кооперативу «Водник».

29 листопада 2022 року

Повідомлення щодо встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «Біоенергосила».

Контакти Головного управління національної сервісної служби України в Полтавській області.

Рекомендації населенню щодо дій в зонах з підвищеною небезпекою перебування, а також зонах з відносно безпечним перебуванням. 

Інформація про укриття населення Гребінківської міської територіальної громади та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Про запобігання можливим терористичним актам, актам незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту та недопущення накладання сторонніх предметів на залізничну колію.

4 листопада 2021 року

У відповідності до внесених змін  Постановою  КМУ №1022 від 08.09.2021 року  до Постанови КМУ  №830 від  21 серпня 2019 року  «Про правила надання послуг з постачання  теплової енергії»  у частині зміни договірних відносин  між надавачем послуг та споживачем ТОВ «КП ТЕПЛО» надає типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії та заяву приєднання до договору.

28 жовтня 2021 року

На виконання вимог Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»...

11 серпня 2021 року

Держпраці звертається до роботодавців, суб`єктів господарювання та громадян Полтавщини.

30 березня 2021 року

Гребінківська міська рада з метою виконання підпункту 2 пункту 1 Указу Президента України від 22 липня 2019 року №542/2019 «Про заходи щодо протидії рейдерству», інформує мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної громади про необхідність перенесення до 2021 року до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року у Державному реєстрі земель.

30 вересня 2020 року

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта рішення Гребінківської міської ради Полтавської області «Про затвердження Положення про оренду майна Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна».

11 червня 2020 року

Полтавська регіональна філія ДП "Центр ДЗК" інформує...

Інформація про Гребінківський районний сектор Філії Державної установи "Центр пробації" в Полтавській області.

На військову службу за контрактом у Збройні Сили України запрошуються громадяни України, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, віком від 20 до 45 років і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.


© 2023 Гребінківська міська рада Powered By AMCMS v5.0 (0.530996 sec.)